Home   About Us    Sitemap   
News
2018 Hội Hoa Xuân Đài Chung - Taichung World Flora Exposition - 2018年臺中世界花卉博覽會將為萬眾期待的盛會
 
 
Taiwan Trade Center, Representative Office in Ho Chi Minh City
2018-01-04
         

Chào mừng đến với Hội Hoa Xuân Đài Chung diễn ra vào thời gian từ 03/11/2018 ~ 24/04/2019, kính mời tham khảo thêm thông tin trên trang web: http://2018floraexpo.tw/En

Và cả phần quảng cáo đầy thú vị, lôi cuốn sôi động:
https://drive.google.com/file/d/0B0SU_uwJz6fxeTVPWWNDYlUybDA/viewTrong hình ảnh có thể có: văn bản

 

(C) Taiwan External Trade Development Council, All Rights Reserved.  Powered by
Organized by the Bureau of Foreign Trade (BOFT), Ministry of Economic Affairs of the Republic of China
Implemented by the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
16Fl., Central Plaza, No.17, Le Duan St., Dist.1,Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. : +84 (28) 39390837 | Fax : +84 (28) 39390841 | E-mail : hcmcity@taitra.org.tw